Garantiitingimused

Garantii on kehtiv vaid Upgr8 OÜ esindustes. Upgr8 OÜ garantii on kehtiv vaid siis, kui seadmega koos esitatakse ka ostudokument, mis vormistati seadme soetamisel.

UPGR8 annab eraisikutele müüdud seadmetele garantii 2 aastat alates seadme müügikuupäevast. Ettevõtetele kehtib seadusejärgne garantii 1 aasta.

Lisaks ei kata see garantii füüsilisi kahjustusi nagu näiteks; mõlgid, mõrad, vedelikukahjustus ja kulumisjäljed.

Garantii on kehtiv vaid siis, kui seadmega koos esitatakse ka selle müügiarve. Garantii teostus toimub ainult UPGR8 OÜ esinduses või vastavalt volitatud teenusepakkuja juures.

Garantii korras lahendatakse rikked välja arvatud käesolevas dokumendis kirjeldatud juhtudel:

See garantii ei kehti: (a) kulutarvikutele, nt patareid, aku või kaitsekihid, mille kulumine aja jooksul on endastmõistetav, kui rike pole tekkinud materjali- või valmistamisdefektide tõttu; (b) kosmeetilistele kahjustustele, sh (muu hulgas) kriimustused, mõlgid ja portide purunenud plastosad; (c) kahjustustele, mille on põhjustanud kasutamine koos teise tootega; (d) kahjustustele, mille on põhjustanud õnnetus, väärkasutus, vale kasutus, kokkupuude vedelikuga, tulekahju, maavärin või muu väline põhjus; (e) kahjustustele, mille on põhjustanud Apple’i toote kasutamine kasutusjuhendis, tehnilistes andmetes või muudes Apple’i toote kohta avaldatud juhistes mitte ette nähtud viisil; (f) kahjustustele, mille on põhjustanud hooldamisel (sh versiooniuuendused ja laiendused) (g) Apple’i tootele, mille funktsiooni või võimekust on Apple’i kirjaliku loata muudetud; (h) defektidele, mis on põhjustatud tavapärasest kulumisest või mis tekivad Apple’i toote tavapärasel vananemisel; (i) kui Apple’i tootel olev mistahes seerianumber on eemaldatud või moonutatud; (j) kui toode on varastatud või Apple’il on täitevorganitelt saadud teabe põhjal mõistlik alus arvata, et toode on varastatud.

Upgr8 OÜ  ei ole vastutav häirete ja rikete eest, mida selle toote kasutamine on põhjustanud. Upgr8 OÜ  ei vastuta kahjude eest, mis on seotud teie äritegevuse, saamatajäänud tulu, andmete või võimaluste kaotsiminekuga.

Enne Apple’i toote garantiiteenusesse edastamist tuleks teha selle salvestuskandja sisust eraldi varukoopia, eemaldada kogu isiklik teave ja maha võtta kõik paroolid. Apple’i toote salvestuskandja sisu võidakse hoolduse käigus kustutada, salvestuskandja asendada ja/või ümber vormindada.

Kui esitate selle garantii alusel kehtiva nõude, teeb Upgr8 OÜ  oma äranägemisel järgmist:

(1) parandab Apple’i toote, kasutades uusi või varem kasutatud osi, mis on toimivuse ja töökindluse seisukohast uutega võrdväärsed, või

(2) asendab Apple’i toote tootega, mis on vähemalt funktsioonide poolest Apple’i tootega võrdväärne ja koosneb uutest ja/või varem kasutatud osadest, mis on toimivuse ja töökindluse seisukohast uutega võrdväärsed, või

(3) tagastab teile ostuhinna eeldusel, et tagastate oma Apple’i toote.

Asendustootele või -osale või parandatud Apple’i tootele jätkub algne Upgr8 OÜ  garantii või üheksakümne (90) päeva pikkune garantii asendamise või parandamise kuupäevast, olenevalt sellest, kumb on pikema ulatusega.

Ostu sooritades kinnitab klient, et mõistab Upgr8 OÜ  garantiitingimusi ja nõustub nendega.

Kontakt:
UPGR8 OÜ
Reg.nr 16044755
KM nr. EE102289046
Juriidiline aadress: Harjumaa, Tallinn linn, Tartu mnt 80, 10112
Esinduskauplus Lasnamäe Centrumis: Mustakivi tee 13, Tallinn 13912, Eesti
Tel +372 600 1449
Esinduskauplus T1 kaubanduskeskuses: Peterburi tee 2, 11415 Tallinn
Tel +372 600 1120
e-mail: info@upgreat.ee
www.upgreat.ee

Mida kliendid meist räägivad

Internet Explorer Icon

NB! Microsoft on loobunud Internet Exploreri arendamisest ning sellele uuenduste tegemisest ja ei soovita antud internetibrauserit turvanõrkuste tõttu kasutada. Internet Explorer ei toeta enam uusi võrgustandardeid ning antud veebilahendus ei tööta siinses brauseris korrektselt.